Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği

Akademik Danışmanlıklar

Spor Yöneticiliği Bölümü Akademik Danışmanlıklar

Sınıf

Danışman Öğretim Üyesi

1.Sınıf

Öğr. Gör. Saadettin EKENCİ

2.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZGİDER

3.Sınıf (NÖ)

Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU

3.Sınıf (İÖ)

Doç. Dr. Zülbiye KAÇAY

4.Sınıf (NÖ)

Doç. Dr. Özhan BAVLI

4.Sınıf (İÖ)

Doç. Dr. Murat ASLAN