Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği

Akademik Kadro

Spor Yönetiliği Bölümü Akademik Kadro

Ünvan

Adı-Soyadı

Görevi

Dahili No

Oda No

E-mail

Prof. Dr.

İlhan ADİLOĞULLARI

Bölüm Başkanı

19027

126

ilhanadilogullarigmail.com

Doç. Dr.

Necati CERRAHOĞLU

 

19023

122

necerrahoglucomu.edu.tr

Doç. Dr.

Özhan BAVLI

 

19022

121

ozhanbavlihotmail.com

Doç. Dr.

Zülbiye KAÇAY

 

19025

124

zulbiyekacaycomu.edu.tr

Doç. Dr.

Murat ASLAN

 

19030

210

murataslancomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Can ÖZGİDER

 

19021

120

ozgidercomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Saadettin EKİNCİ

 

19010

110

ekinci16hotmail.com

Arş. Gör.

Onur AKGÜN

 

19014

107

onur.akguncomu.edu.tr