Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği

Koordinatörlükler

Spor Yönetiliği Bölümü Koordinatörlükleri

Koordinatörlük

Akademik Personel

Dahili No

E-mail

Ulusal ve Uluslarası İlişkiler/ Eğitim Öğretim Programı Geliştirme Koordinatörü

Doç. Dr. Murat ASLAN

19030

murataslancomu.edu.tr

Stratejik Plan Hazırlama Koordinatörü

Doç. Dr. Zülbiye KAÇAY

19025

zulbiyekacaycomu.edu.tr

Yatay geçiş/ Çift Anadal- Yandal/ Muafiyet/ İntibak Koordinatörü

Doç. Dr. Özhan BAVLI

19022

ozhanbavlihotmail.com

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Murat ASLAN

19030

murataslancomu.edu.tr

Erasmus/ Farabi/ Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Doç. Dr. Özhan BAVLI

19022

ozhanbavlihotmail.com

Burs Koordinatörü

Doç. Dr. Zülbiye KAÇAY

19025

zulbiyekacaycomu.edu.tr

Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZGİDER

19021

ozgidercomu.edu.tr

Uygulamalı Eğitimler Koordinatörü

Doç. Dr. Murat ASLAN

19030

murataslancomu.edu.tr

Kalite Güvencesi Koordinatörü

Doç. Dr. Murat ASLAN

19030

murataslancomu.edu.tr

Bölüm Öz Değerlendirme Koordinatörü

Doç. Dr. Zülbiye KAÇAY

19025

zulbiyekacaycomu.edu.tr

ECTS/ AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Murat ASLAN

19030

murataslancomu.edu.tr

Öğrenci Akademik Danışmanlık Koordinatörü

Öğr. Gör. Saadettin EKİNCİ

19010

ekinci16hotmail.com