Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği

Yönetim

Ünvan

Adı-Soyadı

Görevi

Dahili No

Oda No

E-mail

Prof. Dr.

İlhan ADİLOĞULLARI

Bölüm Başkanı

19027

126

ilhanadilogullarigmail.com