Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği

Amaç ve Hedefler

Spor Yöneticiliği Bölümü Amaçları

Spor yöneticiliği bölümü, nitelikli biçimde yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, araştırma odaklı yenilikçi, geleceğin spor yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.​

Programın Eğitim Amaçları

PEA.1. Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı ve evrensel niteliklere sahip eğitmenler yetiştirmek

PEA.2. Spor Yönetimi alanında evrensel gelişmeleri ve yenilikleri takip eden spor yöneticileri yetiştirmek.

PEA.3. Bilimsel ve etik kurallara önem veren eğitmenler yetiştirmek

PEA.4. Üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen eğitmenler yetiştirmek

PEA.5. İlgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen eğitmenler yetiştirmek

PEA.6.Kamu ve Özel sektörde spor yönetimi alanında donanımlı spor yöneticileri yetiştirmek.

PEA.7.  İletişim becerisi ve problem çözebilme yeteneklerine sahip, yönetimsel becerileri ortaya koyan spor yöneticileri yetiştirmek.

PEA.8. Araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma birimlerinde ya da bu birimlerle ortak çalışabilen eğitmenler yetiştirmek.

PEA.9. Mesleki gelişim amaçlı teknolojiyi ve teknolojik yöntemleri en iyi şekilde kullanabilen eğitmenler yetiştirmek

PEA.10. Lider olabilen eğitmenler yetiştirmek

PEA.11. Yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim konularında bilgili spor yöneticileri yetiştirmek.

PEA.12. Yenilikçi, işbirlikçi ve entelektüel spor yöneticileri yetiştirmek.

Spor yöneticiliği bölümü mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde spor yöneticisi, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında spor uzmanı, pedagojik formasyon belgesi alan mezunlar T.C Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen, antrenör veya yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Mezunlarımıza, kendi seçtikleri ve uzmanlaştıkları bir alanda antrenör belgesi verilmektedir. Bölümümüz bu kapsamda mezunlarının, nitelikli biçimde yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet vermelerini hedeflemektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Hedefleri

  1. Evrensel düzeyde ve kalitedeki seçkin üniversitelerin benzer eğitim veren programlarıyla uyumlu olmak.
  2. Sahip olduğu laboratuvar, saha ve tesis olanaklarından yaralanarak lisans düzeyinde güçlü bir teorik ve uygulama alt yapısı sağlamak,
  3. Lisansüstü eğitim programlarıyla mezunlara araştırma yapma ve kendilerini geliştirme olanağı sağlamak,
  4. Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde spor alanında ortaya çıkan eğilimleri yakından izleyen, eleştiren, ülkemize uyarlayan dinamik bir yapıya sahip olmak,
  5.  Mezunlarına geniş bir vizyon kazandıracak eğitim kalitesini yakalamak,
  6.  Ülkemiz koşullarında yeni kariyer olanakları ve iş bulma kolaylığı sağlamak,
  7. Bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgileri sportif performansı geliştirmek ve yönetebilmek amacıyla sporcular ve toplumun tüm katmanlarına elde ettiği bilgileri aktarabilmek.
  8. Bilimsel araştırma ve topluma hizmet çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası çalışmalar yapacak mezun vermektir.