Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği

Bölüm Özgörevleri

Spor Yöneticiliği Bölüm Özgörevleri

SYBÖ.1.Öğrenci istek ve taleplerini dikkate almak

SYBÖ.2. İç ve Dış paydaşlarla iletişim ve iş birliği içerisinde olmak.

SYBÖ.3. Toplam kalite yönetimi anlayışı kapsamında sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak.

SYBÖ.4. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını ve problemlerini çözebilmeye açık olmak.

SYBÖ.5. Öğretim Elemanları ve öğrencinin bilimsel faaliyetlere katılımını desteklemek ve organize etmek.

SYBÖ.6. Ders programı ve içeriğini değişen koşullara göre sürekli güncellemek.

SYBÖ.7. Eğitim-öğretim fiziki alanlarının alanlarının iyileştirilmesini sağlamak

SYBÖ.8. Öğrencilerin sosyal ve duyuşsal olarak gelişmelerine destek olmak.

SYBÖ.9. Programın ve Öğretim elemanlarının arasındaki ilişkiyi yönetebilmek.