Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği

Tarihçe

Spor Yöneticiliği Bölümü 1993 yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve uzun yıllar Eğitim Fakültesi çatısı altında hizmet vermiştir. 2009 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun kurulması ile bölüm Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. 2014 yılında İkinci Öğretime de öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Spor Yöneticiliği Bölümü, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermekte olup 2018 yılında kurulan Spor Bilimleri Fakültesi çatısı altında Eğitim-Öğretim faaliyetine devam etmektedir.